ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง พนักงานจัดสถานที่พิธีการ พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์พนักงานธุรการ และพนักงานเทคนิค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง พนักงานจัดสถานที่พิธีการ พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์พนักงานธุรการ และพนักงานเทคนิค
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meetings
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meetings
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง พนักงานจัดสถานที่พิธีการ พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ พนักงานธุรการ และพนักงานเทคนิค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง พนักงานจัดสถานที่พิธีการ พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ พนักงานธุรการ และพนักงานเทคนิค
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป