ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง


ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-299-4156
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) (วุฒิปริญญาโท) นิติกรปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) (วุฒิปริญญาโท) นิติกรปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
                                          โทร 02-299-4156
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขัน เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งวิศกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้ารวิศวกรรมขนส่งและจราจร) (วุฒิปริญญาโท) นิติกรปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเเข่งขัน เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) ตำแหน่งวิศกรโยธาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้ารวิศวกรรมขนส่งและจราจร)  (วุฒิปริญญาโท) นิติกรปฏิบัติการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 
ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ